Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt sau scanate și transmise la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în data de 15.10.2018, în intervalul orar           8.00 – 16.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul evaluarii Etapa II Proiect CRED

 Grila evaluare

Rezultatele în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative pentru concursul de selecție a experților formatori pentru posturile vacante în regiunea sud-vest Oltenia, în cadrul proiectulu ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod smis 2014+:118327

Vezi rezultatele accesand documentul de mai jos:

Rezultate SV Oltenia

 

Casa Corpului Didactic Olt organizează Workshop-ul Internațional „Cetățenie și participare”

Perioada: 01 – 04 noiembrie 2018

Locația: Skopje, Macedonia

Argument:

Workshopul se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, dar este de asemenea deschis oricărei persoane interesate de subiectul propus. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei oferă cadrul instituțional și istoric propice dezvoltării  unor competențe specifice educației pentru cetățenie și achiziția unor cunoștințe și competențe specifice acesteia.

Competențe dobândite:

 • Valorizarea diversității culturale, a drepturilor și demnității umane;
 • Valorizarea democrației, dreptății, corectitudinii, egalității și statului de drept;
 • Deschiderea față de alteritatea culturală, credințele, opiniile și practicile celorlalți;
 • Empatie, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, lege, drepturile omului, culturi, religii, istorie, mediu înconjurător, etc.

Activitățile de formare sunt oferite în regim de gratuitate de către Casa Corpului Didactic Olt; contravaloarea serviciilor turistice (transport, cazare, masă, vizite) se va achita direct la agenția de turism parteneră, în baza contractului cu turistul și a documentelor aferente (bon de comandă, factură fiscală), la orice sucursală a Băncii Transilvania, în EUR sau RON (cursul BNR din ziua facturii + 2% comision de risc valutar).

Inscrierile au fost finalizate! Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă rugăm să ne transmiteți opțiunea dvs. de participare până la data de 15.10.2018, completând formularul de înscriere.

Locurile sunt limitate; confirmarea se va face în funcție de ordinea înscrierilor. 

Detalii activități de formare și turistice  clic aici!

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327,cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

 

Eventualele contestaţii la această probă, de verificare a eligibilității administrative a dosarelor, vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu nr. 38, Slatina, Olt, între orele 08:00- 16:30 sau scanate la adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape.

Rezultatele selecției le găsiți în fișierul de mai jos:

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE

Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

 • octombrie-noiembrie 2018

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

 

Citește mai departe...

Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

De ce? - Conform legislației actuale, fiecare organizație are obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

 • 18-19 octormbrie 2018 

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

 

Citește mai departe...

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327,cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general este Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial...

Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

 Apel selecție despre proiectul CRED

Cerere de înscriere

Declarație de disponibilitate

 

 

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

 Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

 1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
 2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
 3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
 4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
 5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;
Citește mai departe...

Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

 • 6-7 septembrie 2018, interval orar 10:00-14:00

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

Citește mai departe...

Ministerul Educației Naționale anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CRED. Termen depunere dosare 20.06.2018. 

Pentru mai multe detalii clic aici!! Anunt selectie experti CRED