Casa Corpului Didactic Ialomița, Liceul Tehnologic” ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” Slobozia şi Şcoala Gimnazială Perieţi din judeţul IALOMIŢA vă invită

să participați la cea de-a IV-a ediţie proiectului educațional interdisciplinar „ŞTIINŢE…ŞTIINŢE”, inclus în CAER pozitia 1539, aprobat de OMEN cu numărul 3248 din 14.02.2017.
Proiectul se adresează cadrelor didactice care predau la clasele V-XII şi se va finaliza cu: diplome, adeverinţe şi o revistă cu ISSN pentru toţi elevii şi cadrele didactice implicate în proiect.
Profesorii pot trimite subiecte pentru activitatea a-III-a, Proiect educaţional interdisciplinar pentru elevi: “ŞTIINŢA TE ÎNVAŢĂ!” (care se va desfăşura în luna mai 2017 şi la care vor participa elevii claselor V-X). În revistă vor fi publicate toate propunerile de subiecte, articole ştiinţifice, precum şi exemple de bune practici, indiferent de specialitatea cadrului didactic (cu menţiunea respectării temei proiectului „interdisciplinaritatea”). stiinte...stiinte.