Conform Ordinului MECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, în această perioadă se desfășoară, în școli, activitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile, astfel:

  • 01-15 septembrie 2019 - depunerea dosarelor de echivalare la unitatea școlară în care funcționează, de către absolvenții programelor de formare;
  • 20-30 septembrie 2019– analizarea dosarelor de echivalare, în cadrul comisiei, la sediul CCD Olt;
  • 05 octombrie 2019– afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare.

Conținutul dosarului de echivalare, anexele precum și alte informații relevante găsiți pe site-ul: http://ccdolt.ro/index.php/formare/echivalare-cpt, la rubrica „Formare” – „Echivalare CPT”.

Echivalarea creditelor profesionale transferabile