Mai multe detalii AICI

Scopul prezentei proceduri este acela de a reglementa procesul de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.