Casa Corpului Didactic Olt

Casa Corpului Didactic Olt

Galerie foto

Galerie foto

CALENDAR ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

Recunoașterea, echivalarea și validarea achizițiilor dobandite...

Selecția metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Olt

Anunt_de_selectie Calendar_de_selecție Metodologie_privind_organizarea_și_desfășurarea_selecției_metodiștilor PO.07.06_SELECTIE_METODISTI_E_II_2022 Cerere_de_înscriere_la_concursul_pentru_ocuparea_funcției_de_metodist Cerere_de_reconfirmare_în_funcția_de_metodist Formular_declarație_de_disponibilitate Formular_Curriculum_vitae

Apel selectie program de formare REGIO UP

Apel de selecție a grupului țintă...

Arondare unități școlare 2022-2023

Arondare unități școlare 2022-2023 profesor metodist BALASA...

Baze de practică pedagogică și școli de aplicație

Legislație: Ordin nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei...

Selecție formatori în cadrul programelor PROF III și PROF IV

În cadrul proiectului POCU/904/6/25, Cod SMIS...

Casa Corpului Didactic Olt

Oferta de formare 2022-2023

PROGRAME DE FORMARE CONTINUA AVIZATE.

Completeaza formularul
Chestionar

Completați chestionarul privind analiza de nevoi

Acest chestionar se adresează participanţilor la curs şi urmăreşte înregistrarea opiniilor privind analiza de nevoi în vederea organizării şi desfăşurării cursurilor de formare continuă de către Casa Corpului Didactic Olt.

Către chestionar
Casa Corpului Didactic Olt

Numărul al treilea al revistei #DIDACTICA – revistă națională de știință și educație

Revista #DIDACTICA reprezintă mai mult decât o simplă culegere de articole pentru cadrele didactice din județul Olt, reprezintă un mijloc de a promova inovația și reforma în educație în scopul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice, corelate cu standardele profesionale, de calitate și competențele profesionale din domeniul educației.

Citește mai mult
Istoric Casa Corpului Didactic Olt

Casele Corpului Didactic sunt instituţii cu o tradiţie de peste 100 de ani, acestea fiind înfiinţate prin Decret Regal la 31 ianuarie 1903