În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, cod SMIS 118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, este prevăzută o subactivitate dedicată revizuirii metodologiilor, planurilor-cadru și programelor școlare pentru programul A doua șansă.
Derularea acestui proces de revizuire rezultă din nevoia de a corela planurile și programele școlare specifice programului A doua șansă cu abordările curriculumului din sistemul general de educație, centrat pe competențe-cheie.

Vă invităm să accesați documentele atașate și să ne oferiți feedback, pe adresa d e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 12 februarie 2021.

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță rezultatul final al selecţiei pentru ocuparea  unor posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultat final click AICI

Adresa Sud Vest-Oltenia_08.01.2020 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - formare nivel II, învățământ primar și învățământ gimnazial.

Link formular înscriere click AICI

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
 
IMPORTANT! 
 
Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie,►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educaţie plastică şi ► Educaţie muzicală.
 
Programul de formare "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
 
Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfășura doar în format online.
 
Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. 
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A DOSARELOR în cadrul concursului de selecție a unor experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, Apelul de selecție nr. 6734/CRED/OT/24.11.2020.

Rezultate click AICI

REZULTAT FINAL în cadrul concursului de selecție a unui Expert local grup țintă, pentru județul Gorj, regiunea SUD – VEST OLTENIA, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, Apel de selecție nr. 6736/CRED/OT/24.11.2020.

Rezultat selecție click AICI

REZULTAT FINAL al selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED,Cod SMIS 2014+: 118327, Apel de selecție nr. 6 735/CRED/OT/24.11.2020.   

Rezultatul final click AICI                                                                     

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR în cadrul concursului de selecție a unui Expert local grup țintă, pentru județul Gorj, regiunea SUD – VEST OLTENIA, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, Apelul de selecție nr. 6736/CRED/OT/24.11.2020.

Rezultatul contestațiilor click AICI

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul concursului de selecție a unui expert local grup țintă pentru județul Gorj, regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Eventualele contestaţii la această probă, de verificare a eligibilității administrative a dosarelor, vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu nr. 38, Slatina, Olt, între orele 08:00- 16:30 sau scanate la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în data de 22.12.2020.

Rezultatul probei click AICI