Casa Corpului Didactic Olt funcționează într-o locație care marchează istoria educației în județul Olt. În actualul sediu al CCD Olt a funcționat din anul 1894 ”Școala de băieți nr.1 Ionașcu”, o instituție recunoscută pentru rezultatele deosebite obținute de generații întregi de elevi.

”Școala Ionașcu” a fost construită în locul unei alte școli ridicate la sfârșitul secolului al XVIII cunoscută sb denumirea de ”școala mare din vale”. Unul dintre primele acte ce amintesc de existenţa ”Şcolii Ionaşcu” de la Slatina esta anaforaua din 20 martie 1800 aparţinând epitropilor acestui aşezământ, Constantin Filipescu şi Radu Golescu, care studiind veniturile ajung la concluzia că fondurile donate sunt insuficiente pentru a se construi spital şi şcoală și iau hotărârea de a se face « şcoală pentru învăţătura copiilor ».

12 scoala de baieti ionascu

Casele Corpului Didactic sunt instituţii cu o tradiţie de peste 100 de ani, acestea fiind înfiinţate prin Decret Regal la 31 ianuarie 1903, însă încă din anul 1883 exista aşa numita Casa Şcoalelor. Prima definire mai cuprinzătoare a scopului şi sarcinilor instituţiei s-a realizat în anul 1896, prin legea promulgată în sub semnătura lui Petru Poni, iar prin Decretul-Lege nr. 2837/05.07.1919 instituţia primeşte denumirea de Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului, implicând astfel ca obiect de activitate nu numai administrarea fondurilor destinate şcolilor ci şi acela de a lucra pentru „progresul învăţământului şi de a îndruma munca pentru ridicarea poporului... şi a încuraja orice manifestare cu caracter cultural”, fiind organizată pe 3 secţiuni: Secţia Administrativă; Secţia Pedagogică, având printre altele responsabilităţi privind muzeul pedagogic, materialul didactic, publicaţii, biblioteci şi conferinţe pedagogice; Secţia Culturii Poporului, având ca direcţii individualizate cele de educaţie fizică şi sănătate, culturală şi artistică.

La 13 noimebrie 1941 este folosită pentru prima dată denumirea de Casa Corpului Didactic, fiind o instituţie ce aparţinea de ministerul culturii naţionale şi cultelor.În perioadele 1948-1969, respectiv 1986-1990, activitatea Caselor a fost sau neglijabilă sau pur şi simplu inexistentă, ca urmare a desfiinţării instituţiiilor.

Începând cu anul 1990, actualele Case ale Corpului Didactic funcţionează pe specificul prezent, o ultimă actualizare a cadrului legislativ şi reglator fiind datorată Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, respectiv OMEN 5554 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.