Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:
  • obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  • absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
  • absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
  • absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  • obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;
Citește mai departe...

cred

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise,  în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Obiectul anunțului de selecție se referă la înființarea, în cadrul echipei de implementare a Partenerului – Casa Corpului Didactic Olt, a unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise în afara organigramei instituției.

Apel de selecție click AICI

Informații generale despre înscriere: click AICI

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare

Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

Anexa 4 Portofoliu de resurse edcuationale

Anexa 5 Grila de evaluare

În 24 august 2020, a început ”TeleȘcoala profesorilor”
Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Televiziunea Română a lansat un program de formare pentru cadrele didactice.
Programul vizează abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor educaționale G Suite for Education și Microsoft Office 365, pe durata a 15 cursuri. 
Difuzarea cursurilor se va realiza începând cu data de 24 august, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-9:30, cu reluare în aceeași zi, în intervalul orar 15:00-15:30, pe postul TVR2. De asemenea, cursurile vor fi disponibile pe canalele de YouTube ale Televiziunii Române și Ministerului Educației și Cercetării.

Executivul a adoptat în ședința din data de 19 august 2020, o ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar. De asemenea, actul normativ modifică și completează Legea educației naționale nr. 1/2011. Prin noile măsuri legislative, se urmărește asigurarea dreptului la învățătură și  la sănătate pentru beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar, pentru studenți și pentru personalul din sistemul național de învățământ.
Pentru detalii click AICI

Guvernul a adoptat în ședința din 19 august 2020, o serie de modificări și completări, propuse de către  Ministerul Educației și Cercetării, la Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.
Pentru detalii click AICI

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

Pentru detalii click AICI

Comunicat de presă privind constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Calendar și metodologie privind constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Ministerul Educației și Cercetării vine în sprijinul elevilor, părinților și profesorilor prin publicarea unor informații ce au la bază cele mai frecvente întrebări referitoare la desfășurarea activității în sistemul național de învățământ, în contextul pandemic pe care România îl traversează.

Continuitatea pedagogică și păstrarea comunicării specifice procesului de învățare sunt obiectivele asumate de Ministerul Educației în această perioadă.

Pagina face obiectul unor actualizări periodice, în funcție de măsurile și deciziile adoptate de minister și instituțiile partenere.

Pentru detalii click AICI

cred
În contextul pregătirii noului an școlar, cu adaptarea la condițiile actuale, conform Planului de acțiuni pentru pregătirea anului școlar 2020-2021, experții e-learning locali și regionali din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED, cu sprijinul Inspectoratelor școlare județene, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, au întreprins un demers național privind identificarea platformelor de învățare utilizate pentru procesul didactic online în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nivelurile primar, gimnazial și liceal.

 

Pentru detalii click AICI

cred
În cadrul subactivității A.5.3. Realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe cheie, în perioada aprilie-mai 2020 a fost inițiată o cercetare online în rândul cadrelor didactice care au participat la programele de formare, organizate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți – CRED”.
Pentru detalii click AICI

cred
 

Peste aproximativ o lună îi vom cunoaște pe Creatorii de Educație din 2020. Luna august marchează trecerea într-o nouă etapă, în cadrul Selecției naționale, evaluarea candidaturilor validate, în iulie.

Astfel, o comisie națională formată din experți în educație va puncta, conform regulamentului „Creatori de educație”, ediția 2020, cadrele didactice ale căror activități au fost propuse ca modele de bună practică.
Pentru detalii accesați link-ul