REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE A DOSARELOR

din cadrul concursului de selecție a experților formatori, în afara organigramei instituției, în proiectul ”REGIO UP”, contract POCU/665/6/23/133862 cod SMIS 133862, contract de finanțare nr. 30524/17.12.2020, Apel de selecție nr. 5/REGIO UP/22.02.2021

REZULTATE FINAL ELIGIBILITATE: clic aici