Revista județeană „Școala Mehedințiului”, publicată pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, înregistrată cu ISSN 2392-7526, ISSN-L 1223 – 8481, continuă editarea numărului supliment, aferent semestrului al II-lea, anul școlar 2020-2021, care va cuprinde articole/studii de specialitate ale personalului didactic/didactic-auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar județean și național.

Articolele și studiile de specialitate publicate vor contribui la dezvoltarea profesională a autorilor și a cititorilor. De asemenea, vor constitui și o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic/didactic-auxiliar în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual.

Lucrările vor fi trimise până la data de 21 iunie 2021.

Detalii cu privire la publicare găsiți în atașament, precum și pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți.