În cadrul proiectului necompetitiv sistemic - Profesionalizarea carierei didactice – PROF,  implementat de Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, are loc selecția cadrelor didactice care vor participa, în calitate de formabili, la unul din cele 2 programe acreditate implementate în sistem online (62 de ore în sistem online sincron și 58 de ore în sistem online asincron) :

  • PROF I- Mentorat de carieră didactică, 120 ore- 30 credite profesionale transferabile
  • PROF II- Mentorat de practică pedagogică, 120 ore- 30 credite profesionale transferabile

Detalii și documente necesare:

ADRESA 51/POCU_146587/09.09.2021 - clic aici!

APEL SELECȚIE - clic aici!

GRILA EVALUARE PROF I - clic aici!

GRILA EVALUARE PROF II - clic aici!

CERERE DE INSCRIERE - clic aici!

DECLARATIE - clic aici!