În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecţie, în această etapă, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, pentru 14 posturi Expert formare ciclul primar/gimnazial, Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ.

Apel de selecție

Anexa 1_Cerere de înscriere

Anexa 2 _Declarație de disponibilitate