Vă informăm că prin Nota nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022, în baza prevederilor OME nr.4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, s-a aprobat documentul: Procedură specifică privind operaționalizarea  reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5.

Anexa 1 la Procedura specifica acumulare 90 CPT
Anexa 2 la Procedura specifica acumulare 90 CPT
Anexa 3 la Procedura specifica acumulare 90 CPT
Anexa 4 la Procedura specifica acumulare 90 CPT
Anexa 5 la Procedura specifica acumulare 90 CPT
Procedura specifica acumulare 90 CPT