Secţiunea I: „Influența educației STEAM în reducerea absenteismului și a abandonului școlar” – sesiunea de referate care să cuprindă descrierea experiențelor dobândite prin implementarea educației STEAM ;

Secţiunea a II-a : ”Exemple de bune practici ale participanților la proiecte Erasmus+” (proiecte educative, activități extrașcolare, produse obținute, auxiliare, reviste, site-uri, REDuri , etc. care să se încadreze în obiectivele simpozionului)

Detalii inscriere clic aici!

Luni, 3 aprilie · 2:00 – 4:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/kgx-voqd-hvm