Casa Corpului Didactic Olt demarează, în luna octombrie, programul de formare acreditat Abilitare curriculară pentru educație timpurie”.

Durată: 80 ore, în sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron)

Taxa formare : 390 lei

Inscrieri online la linkul clic aici! 

O.M.E. aprobare implementare clic aici!

Adresa implemantare clic aici!