Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare Profesionalizarea managementului în învățământul preuniversitar, în data de 13.04 2018


Public țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Perioada de desfășurare: aprilie-iunie 2018

Credite profesionale transferabile: 30

Cost: 420lei

Înscrierile se pot face on-line  clic aici

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția, gradul didactic, vechimea.