Apel de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul preunivesitar (primar, gimnazial, liceal), pentru programul de formare profesională continuă ACCES la educație pentru un viitor sigur, furnizat în cadrul proiectului REGIO UP.

Nr. credite profesionale transferabile: 30 CPT

Nr. ore program: 120 ore, din care 60 ore (50%) sincron și 60 ore (50%) asincron

Grup țintă: cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal

 

Apel_de_selectie REGIO UP

Acord_pentru_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

Cerere_inscriere_curs

Declaratie_grup_tinta

Contract_de_formare_profesională_ACCES

Link inscriere