În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2023 – 2024, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecția formatorilor și a programelor de formare.

APEL FORMATOR clic aici !

Anexa 1 - Fisa de evaluare clic aici !

Anexa 2 - Macheta programului de formare clic aici !

Anexa 3 - Cerere revalidare clic aici !