APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT - cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna ÎN GRUPE/CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CARE ȘCOLARIZEAZĂ COPII/ELEVI APARȚINÂND MINORIȚĂȚILOR NAȚIONALE

Ministerul Educației (ME), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară Oradea și Casa Corpului Didactic "Apaczai Csere Janos" Harghita, implementează, în perioada 01.12.2021 – 30.11.2023, proiectul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general este prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, aparținând minorităților naționale din România, asigurând accesul la un învățământ de calitate, prin formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare în limba româna, pe baza unor resurse de învățare moderne/atractive și a asigurării formării continue unitare și specifice a personalului didactic.


Mai multe detalii puteți obține accesând linkul:
https://www.google.com/url?q=https://ccd.eduhr.ro/apel_de_inscriere_la_programul_de_formare_acreditat1.html&source=gmail&ust=1691309761482000&usg=AOvVaw2UEf0a-pTItfL-c4QBSQFD">https://ccd.eduhr.ro/apel_de_inscriere_la_programul_de_formare_acreditat1.html

Pentru inscrieri, indifferent de nivelul de invatamant completare formularul:
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Mr5oQNQAVw5LBV5p6&source=gmail&ust=1691309761482000&usg=AOvVaw23vCggaF9k-O3jGhXauQGr">https://forms.gle/Mr5oQNQAVw5LBV5p6

Pentru prezență 100% se acordă subvenție de 600 lei!