Apel de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul preunivesitar (primar, gimnazial, liceal din S-V Oltenia), pentru programul de formare profesională continuă ACCES la educație pentru un viitor sigur, seria XIII, furnizat în cadrul proiectului REGIO UP.

  • Programul de formare se va desfășura in perioada octombrie-noiembrie 2023, in format online.
  • Înscrierea se face exclusiv prin completarea formularului online clic aici!
  • Termen înscriere : 15 septembrie 2023
  • Înscrierea se va face în ordinea completării formularului. În momentul în care se completează numărul de locuri disponibile, formularul de înscriere se va închide.
  • După finalizarea perioadei de înscriere, vor fi transmise formabililor, pe adresele de mail furnizate, lista documentelor necesare înscrierii și procedura de finalizare a înscrierii.