Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor pentru programul de formare III.10 - Managementul Dezvoltării Durabile în Educație - 25 credite 

Public țintă: personal didactic de predare 

Justificare: Necesitatea programului de formare este generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competențe, de adaptarea acestora la situații concrete de a oferi un model viabil cu referire la generațiile prezente și viitoare, dezvoltarea durabilă reprezentând o nouă cale de dezvoltare care susține progresul, subsumează și pune în corelație elementele următoare: expansiunea, creșterea, progresul, finalitatea, dezvoltarea economică și dezvoltarea umană.

Module:

I. Managementul dezvoltării durabile

II. Managementul proiectelor și relațiilor parteneriale

III. Dezvoltarea capitalului uman

IV. Management strategic

Durată/preț: 100 de ore/350 lei

Număr credite: 25

Perioada de derulare a cursului : martie/aprilie 2018

Locații de formare: Slatina, Caracal, Corabia

Inscrierile se fac online sau la sediul CCD Olt.

Mai multe informații aici

Formular de inscriere aici