Ministerul Educației Naționale și Ministerul Educației din Republica Moldovau semnat un protocol de colaborare

în scopul încurajării cooperării în domeniul educației prin acordarea de burse de studii, mobilități academice, cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație românească, respectiv dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale. Protocol MEN -ME Moldova