Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor pentru cursul de formare Management Educațional și Comunicare Instituțională(22 credite)

Pentru înscriere clik aici Inscriere MECI

Termen înscriere: 12 mai 2017

Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele documente :

  • Adeverinta scoala din care sa rezulte disciplina predata si vechimea
  • Carte de identitate – copie
  • Diploma de licenta – copie
  • Certificat de nastere – copie
  • Certificat de casatorie – copie
  • Taxa de înscriere - 290 lei