Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor pentru cursul :

  • Limba engleză-nivel debutant, Slatina – 03 iulie-05 iulie 2017 (termen înscriere 30 iunie 2017).

Adeverința de finalizare a curslui se elibereaza în ultima zi de curs.

Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele documente :

  • Adeverinta scoala din care sa rezulte disciplina predata si vechimea
  • Carte de identitate – copie
  • Diploma de licenta – copie
  • Certificat de nastere – copie
  • Certificat de casatorie – copie
  • Taxa 70 lei

Dosarul de inscriere se poate aduce în prima zi de curs. Taxa se achită până la finalizarea cursului.