Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2016-2017:

 1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
 2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
 3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
 4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
 5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;

Etapele procedurii de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile:

 • 01-10 septembrie 2017
  • Depunerea dosarului de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile la unitatea școlară, de către absolvenții programelor de formare din categoria 4.Programe speciale la școala unde funcționează.
  • În acest interval, unitățile școlare vor transmite situația centralizată a cererilor de echivalare prin completarea documentului CENTRALIZATOR 

Dosarul de echivalare va conține: cerere prin care se solicită echivalarea, documentul care atestă finalizarea programului de formare (copie certificată conform cu originalul de către directorul unității școlare), carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere (copii certificate conform cu originalul de către directorul unității școlare)

 • 10-12 septembrie 2017 – programarea ședinței/ședințelor de echivalare la nivelul CCD Olt și afișarea programului pe site-ul ccdolt.ro
 • 13-30 septembrie 2017 – depunerea dosarelor de echivalare la sediul CCD Olt, desfășurarea ședințelor de echivalare la nivelul CCD Olt și eliberarea adeverințelor de echivalare.
 • 30 septembrie 2017 – afișarea rezultatelor;

Documentele specifice aplicării procedurii de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile sunt afișate pe site-ul www.ccdolt.ro

 

Documentele specifice aplicării procedurii de echivalare și acordare:

ADRESA_ECHIVALARE

NOTA_48_ECHIVALARE ordin5562_credite_transferabile

Persoană de contact CCD Olt
Cristina MIHUȚ
0744330169
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.