Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea programului de formare „Managementul comportamentului psihosocial”, cu durata de 40 ore, în perioada 9,10 decembrie 2017 - 10, 11, 12 ianuarie 2018. Cursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (I-VIII, liceal, învăţământ profesional şi tehnic).