Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare ”Managementul calității în unitățile școlare”

Public țintă: Cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Perioada de desfășurarea: decembrie 2017 - ianuarie 2018 

Durata: 24 ore / 85 lei

Mai sunt disponibile 7 locuri!!! 

Inscrierile se pot face on-line clic aici !!!  inscriere curs sau la sediul CCD Olt.