Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare II.42 ”Managementul calității în unitățile școlare” – grupa 3 – ultimele locuriPublic țintă: Cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar (secretariat, contabilitate, laborant, bibliotecar...)

Module:

Legislația calității, evaluarea internă pe baza standardelor naționale;

Rolul, structura și funcționarea CEAC;

Autoevaluarea și creșterea calității

Perioada de desfășurare: martie/aprilie 2018.

Durata: 24 ore / 85 lei (taxa se achită până la finalizarea cursului)

Înscrierile se pot face on-line clic aici !!!  inscriere curs  II.42 ”Managementul calității în unitățile școlare” sau la sediul CCD Olt. 

Pentru detalii: prof. metodist Cristina MIHUT 0744330169

 

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția