Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare II.83 – Limba engleză – nivel mediu


Public țintă: Personal didactic și nedidactic

Perioada de desfășurare: 12-20 mai 2018

Durata: 24 ore/85 lei

Formator: Carmen Delurințu

Înscrierile se pot face on-line  clic aici!

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția