În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2018 – 2019, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecția formatorilor și a programelor de formare. În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt care îndeplinesc condițiile din Apel. 

Apel programe de formare și formatori 2018-2019

Fisa de evaluare

Macheta oferta de formare 2018-2019