În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2019 – 2020, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecția formatorilor și a programelor de formare continuă. În acest scop, sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt care îndeplinesc condițiile din Apel.Anexa 2