Acest chestionar are ca scop identificarea opiniilor cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) în legătură cu aspecte ce țin de inserția socio-profesională a acestora și face parte dintr-un proiect mai amplu desfășurat la nivel European la care participă instituții din Estonia, Austria, Marea Britanie și Israel.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la: http://www.proteach-project.org/

Link-ul către chestionar este: https://forms.gle/6Kdf7DTv5aPdwbSS7 

Vă rugăm să completați chestionarul până la data de 15.10.2019.