Cererile de preînscriere (pentru inspecția curentă 1) si dosarele de înscriere pentru obținerea gradelor didactice II și I se depun la sediul I.Ș.J. Olt, etajul 1, biroul PERFECȚIONARE, în perioada 29 octombrie -1 noiembrie 2019, între orele 9.00-15.00, conform programării ataşate acestui articol. https://www.isjolt.ro/graficul-depunerii-cererilor-de-preinscriere-si-dosarelor-de-inscriere-la-examenul-de-obtinere-a-gradelor-didactice-i-si-ii-an-scolar-2019-2020/
Dosarele de înscriere se aduc în dublu exemplar (original și copie). Cererile si dosarele pot fi aduse de directorul unității de învățământ sau de o persoană delegată de acesta (cadru didactic din unitatea școlară).