Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative

a dosarelor în cadrul concursului de selecție a unui expert local
monitorizare și raportare pentru judetul Dolj, regiunea sud - vest
oltenia, în cadrul proiectului „CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE
DESCHISA PENTRU TOTI” COD SMIS 2014+:118327

Rezultatele aici