Casa Corpului Didactic Olt desfășoară, în perioada 27.01.2017 – 19.02.2017 , cursul de formare „Educație nonformală.

Cursul este acreditat de Casa Corpului Didactic Olt prin OM nr. 3736/24.04.2015 și are 15 de credite profesionale.

Taxa cursului este de 190 lei.