Casa Corpului Didactic Olt desfășoară, în perioada 6-23 februarie 2017, cursul de formare „Predarea - învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional .

Cursul este acreditat de Casa Corpului Didactic Sibiu prin OMEN nr.3200/12.03.2014 și are 12 de credite profesionale.

Taxa cursului este de 160 lei.