Casa Corpului Didactic Olt organizează, în zilele 24, 25 februarie și 3, 4 martie 2017, programul de formare

„Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul primar” (24 de ore).