Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED

Apel de selecție

ANEXA 1_Cerere_de_inscriere_MANAGER_2022

ANEXA 3_Acord_prelucrare_date_personale_MANAGER_2022

ANEXA 5_Declaratie_MANAGER_2022

Anexa_8_MANAGER_2022

Formular de înscriere