În luna octombrie 2017, Casa Corpului Didactic Olt a organizat sesiunile de lucru dedicate responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare oltene. Agenda de lucru a cuprins aspecte precum: importanța comisiei de formare continuă din școală, atribuții, dezvoltarea carierei prin programe de formare.
Dezvoltarea carierei se bazează pe dezvoltarea profesională și personală a fiecăruia dintre noi și este un proces complex ce are ca obiectiv achiziția unor cunoștințe și competențe utile în carieră, prin raport cu nevoile și interesele actuale, dar și viitoare.
Seria I – zona Slatina, 19.10.2017
Seria II – zona Caracal, 19.10.2017