Astăzi, 24 noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic Olt și Școala Gimnazială Vlaicu Vodă, Slatina, au organizat activitățile Cercului metodic nr.2 al profesorilor de limba și literatura română. În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut două teme importante:
  • Examenele Naționale 2017. Statistici și rezultate, Măsuri remediale pentru anul școlar 2017-2018
  • Strategii didactice pentru creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare. Aplicarea noului curriculum la clasa a V-a.

Potrivit directorului Casei Corpului Didactic Olt, Marius BĂLAȘA, modificările programelor școlare au avut ca obiective: comunicarea în limba maternă, sensibilizarea şi exprimarea culturală. De asemenea, domnul director și-a exprimat disponibilitatea pentru parteneriate cu școlile din județ, în cadrul cărora să se desfășoare activități metodice, științifice și culturale, schimburi de experiență care să vizeze strategii didactice moderne de predare a noului curriculum.

Din activitatea condusă de către doamna profesoară Gabriela CONSTANTINESCU și susținută de doamnele profesoare de limba și literatura română, Reli DINCĂ și Mioara MITREA, a reieșit că idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.