mirela1În perioada 18.02.2018 - 17.02.2018 se derulează la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal programul de formare continuă „Educația de calitate pentru copiii care provin din medii dezavantajate”, program aflat în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt.

„Educația de calitate pentru copiii care provin din medii dezavantajate” are 100 de ore, 4 module tematice:
  1. Medii dezavantajate și nevoile copiilor care provin din aceste medii
  2. Riscul de abandon școlar și/sau părăsire timpurie a școlii
  3. Cunoaștere și educație interculturală
  4. Educația nonformală - suport pentru cadrele didactice în integrarea copiilor proveniți din medii dezavantajate, inclusiv a celor cu risc de abandon școlar și prevenire timpurie a școlii

Programul de formare are prețul de 350 lei și se finalizează cu obținerea a 25 de credite profesionale transferabile.

Scopul programului - Îmbunătăţirea competențelor cadrelor didactice de a oferi o educație de calitate copiilor care provin din mediile dezavantajate prin adaptarea predării - învățării - evaluării și a activităților extrașcolare la diversitatea nevoilor identificate ale elevilor.

Vă puteți înscrie pentru unul dintre orașele unde este acreditat programul (Slatina, Caracal, Corabia), accesând link-ul.

mirela2  mirela3