În perioada aprilie-mai 2018, se derulează etapa de aplicare a instrumentelor de investigare a nevoilor de formare a profesorilor în domeniul abilitării curriculare. Această analiză de nevoi se desfășoară în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Activitatea.3.1. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

Chestionarul adresat cadrelor didactice este instrumetul de investigație propus în vederea identificărilor nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

chestionarul poate fi accesat la linkul aici!!!

Se completează fiecare întrebare, iar la final se apasă butonul DONE. 

Perioada de completare este 16 aprilie - 7 mai 2018.

Chestionarul va fi completat de cadre didactice din județul Olt, care predau la nivelul învățământului primar/gimnazial.