Marți, 22.01.2019, la Casa Corpului Didactic Olt, a avut loc întâlnirea de lucru  în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe,  Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

La întâlnire au participat dl Petru ANDEA, Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale, dna Merima Carmen PETROVICI, director al Unității de Împlementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, dna Mihaela Tania IRIMIA, director general al Direcției Generale Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, dl Ciprian FARTUȘNIC, director al Institutuțui de Științe ale Educației, Ion Adrian BĂRBULETE, inspector școlar general, Mariana GHEORGHE și Florica GRECU inspectori școlari generali adjuncți la Inspectoratul Școlar Județean Olt, reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor implicați în implementarea proiectului.

Pe parcursul activității s-au discutat aspecte care privesc:

  1. Activitățile A.3.2.  - Pregătirea activităților de formare continuă a formatorilor și a  cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial și A.3.3 - Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea accesului la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii) - IȘE, CCD

-Documentația de acreditare a programelor de formare continuă la nivelul CCD

  1. Activitatea 4.1. – Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile; (OS6.3) - ISJ/ISMB, IȘE, MEN

-Procedura de selecție a școlilor în județe partenere, calendarul de aplicație, stabilirea criteriilor specifice de selecție a unităților de învățământ

  1. Activitatea 4.2. – Dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile; (OS6.5) - ISJ/ISMB, IȘE, MEN

-Discutarea Documentului cadru de aplicare la nivelul școlilor/claselor a unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupurile dezavantajate

  1. Activitatea 5.2. – Evaluarea de proces și rezultat a proiectului - IȘE, MEN, CCD, ISJ/ISMB

-Prezentarea și discutarea termenilor de referință pentru selectarea furnizorului extern de evaluare în vederea lansării achiziției

- Raportarea activităților și rambursarea cheltuielilor, stabilirea planului de activități pentru etapa următoare, concluzii.

Apariții în presă:

Eveniment de Olt - http://www.evenimentdeolt.ro/eveniment-new/actualitate/casa-corpului-didactic--partener--ntr-un-proiect-implementat-de-ministerul-educa-iei-bcf6cf878c41463fbca7576bd485174c

 

Gazeta Nouă - https://www.gazetanoua.ro/index/art/t/dascali-din-toata-tara-intalnire-la-slatina-in-cadrul-unui-proiect-cu-fonduri-europene-de-aproximativ-42-milioane-de-euro

Realitatea Oltului - http://realitateaoltului.ro/2019/01/21/sefi-din-ministerul-educatiei-la-slatina-intalnirea-cu-conducerea-invatamantului-oltean-vizeaza-proiectul-de-cursare-gratuita-a-celor-55-000-de-profesori/

                            - http://realitateaoltului.ro/2019/01/22/sefii-din-minister-cu-ochii-pe-pregatirea-dascalilor/