cred

În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, conform OM 3997/14.05.2019, casele corpului didactic partenere au acreditat programul de formare continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II_învățământ primar”, cu durata de 120 ore, blended - learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile.

Pentru detalii, accesați Anunt incepere formare