CRED

 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative
a dosarelor în cadrul concursului de selecție a unui expert local
monitorizare și raportare pentru judetul Dolj, regiunea Sud - Vest
Oltenia, în cadrul proiectului „CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE
DESCHISA PENTRU TOTI” COD SMIS 2014+:118327

Rezultatele aici