cred

ORDIN nr. 3845/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri excepţionale de reorganizare şi desfăşurare a activităţilor de formare şi de evaluare finală, faţă-în-faţă, în regim on-line, pentru programele de formare continuă blended-leaming, acreditate şi implementate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" (CRED), cod SMIS 2014+:118327, în condiţiile impuse de situţia de urgenţă instituită la nivelul României