cred

În perioada 12.05.2020 - 03.06.2020 va avea loc selecția grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, pentru disciplinele la care există formatori acreditați în regiunea Sud - Vest Oltenia pentru participarea la programele de formare „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar” și „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditate de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul Proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Capital Uman 2014 - 2020, cod SMIS 2014+: 118327

Adresă selecție cadre didactice

Anexa 1 - Calendarul selecției

Anexa 2 - Criterii de selecție

Anexa 3 - Repartizare cursanți pe discipline

Formulare învățământ primar

Formulare învățământ gimnazial