victoria prioteasa

Nume / Prenume VICTORIA PRIOTEASA
Naţionalitate(-tăţi) română

Experienţa profesională

01.08.1990 - prezent
Documentarist la Casa Corpului Didactic Olt