Rezultatul final în cadrul concursului de selecție a unui expert local grup țintă pentru județul Mehedinți, în regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327