Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare II.28 Educație prin teatru și tehnici teatrale.

Public țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Perioada de desfășurare: 19-22 aprilie 2018

Durata: 24 ore/85 lei

Formator: Larisa Masay

Înscrierile se pot face on-line clic aici!

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția